Mijn naam is Chantal Hellings-Neggers en samen met mijn man Michel hebben wij de zorg voor onze 11-jarige zoon Sem. Sem is gediagnostiseerd met Autisme Spectrum Stoornis (ASS), Oppositioneel Opstandige Gedragsstoornis (ODD), prikkelverwerkingsstoornis en hij heeft een ontwikkelingsachterstand.

Na jarenlang goede en passende AWBZ zorg te hebben gehad via een indicatie door Bureau Jeugdzorg, werd op 1 januari 2015 alles anders. Op deze datum werden gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Vanaf dat moment hebben wij zelf helaas (mogen) ervaren hoe moeizaam de aanvraag voor jeugdhulp verliep en werd het ons onaanvaardbaar moeilijk gemaakt om passende zorg te krijgen. Om een lang verhaal kort te maken: nadat het besluit voor jeugdzorg van de gemeente er lag, hebben wij niet één, maar twee bezwaarprocedures doorlopen en zijn wij zelfs een beroepsprocedure bij de rechtbank begonnen en deze is door ons gewonnen.

Waarom dit verhaal?
Doordat ik van A tot Z alles zelf heb moeten uitzoeken, ondervinden en regelen wil ik andere ouders veel leed besparen door hen te adviseren, ondersteunen en helpen met mijn opgedane ervaring en expertise. Mijn kennis over de Jeugdwet en de Wet Langdurige Zorg (WLZ) is zeer uitgebreid.
© Copyright 2019 - https://adviesoverjeugdhulp.nl